Protohistorické konference

I. Protohistorická konference: Kounice, 20.–22. 9. 2005
Hlavní téma: Konec keltského osídlení a problémy s počátky doby římské

II. Protohistorická konference: České Budějovice, 21.–24. 11. 2006
Hlavní téma: Římské importy a související problematika

III. Protohistorická konference: Mikulov, 29. 10. – 2. 11. 2007
Hlavní téma: Sídliště, sídlištní objekty a nálezy a jejich význam pro chronologii protohistorického vývoje

IV. Protohistorická konference: Sanok/Polsko, 13.–17. 10. 2008
Hlavní téma: Powiazania i kontakty w świecie barbarzyńskim (Interbarbarische Verbindungen und Kontakte)

V. Protohistorická konference: Archeologický ústav SAV v Nitre, 21.–25. 9. 2009
Hlavní téma: Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek

VI. Protohistorická konference: Univerzita Hradec Králové, 6.–10. 9. 2010
Hlavní téma: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem

VII. Protohistorická konference: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 3.–6. 10. 2011
Hlavní téma: Sociální stratifikace protohistorických komunit na základě výpovědi archeologických pramenů

VIII. Protohistorická konference: Univerzita Palackého v Olomouci, 2.-5.10.2012
Hlavní téma: Římské a germánské spony ve střední Evropě

IX. Protohistorická konference: Múzeum mesta Bratislavy, 1.-4.10.2013
Hlavní téma: Výzbroj a výstroj v protohistorickom vývoji strednej Európy

 

VI. protohistorická konference: Univerzita Hradec Králové