Tyto stránky se věnují středoevropské protohistorii a archeologii barbarů (pozdní doba laténská, doba římská, doba stěhování národů), především pak archeologii polabských Germánů (Svébů) a jejich pokračovatelům v době stěhování národů. Jsou určeny hlavně studentům archeologie a příbuzných oborů, dále kolegům, kteří se zabývají stejnou nebo obdobnou problematikou a zájemcům z řad neprofesionálů.
Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D